Totaal aantal pageviews

woensdag 12 januari 2011

Wie werken er eigenlijk in zorg en welzijn?

Movisie heeft gisteren gegevens gepubliceerd over het personeelsbestand en de arbeidsmarkt in de sectoren jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Een snelle scan van de documenten levert meteen al een aantal zeer interessante gegevens op. Zo is het personeelsverloop de afgelopen jaren in alle sectoren spectaculair gedaald (met in de jeugdzorg in 2009 wel weer een kleine stijging). De opstellers zien een relatie met de verslechterende arbeidsmarkt. Mensen blijven zitten waar ze zitten. Het ziekteverzuim in vooral welzijn en maatschappelijke dienstverlening is, hoewel nog steeds hoger dan in de andere sectoren, eveneens aanmerkelijk gedaald. Zou daar ook een invloed van de arbeidsmarkt uitgaan of ben ik dan te achterdochtig?

Opmerkelijk is verder dat de verhalen over jeugdzorgmedewerkers die massaal de jeugdzorg de rug toekeren niet in de cijfers terug te vinden zijn. Het percentage dat een andere baan zoekt is in welzijn en maatschappelijke dienstverlening zelfs hoger. Wel moet ik daarbij vermelden dat, als er over de uitstroom uit de jeugdzorg gesproken wordt, het vaak over beginnende medewerkers gaat. Die zijn niet als aparte categorie in de cijfers terug te vinden.

Aan de andere kant: van de veelbesproken mismatch tussen opleidingen en beroepspraktijk (die aanleiding was voor het deelproject opleidingen binnen het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg) is in de cijfers niet veel terug te vinden. Slechts 2,3% van de werknemers in de jeugdzorg beoordeelt de aansluiting tussen opleiding en functie als slecht. Of hebben we ze zo slecht opgeleid dat ze zich niet eens bewust zijn van de mismatch (onbewust onbekwaam)?

Onlangs publiceerden de werkgevers in zorg en welzijn in Oost-Nederland een rapport waarin ze stelden dat er veel te veel mensen op HBO-niveau en MBO-niveau 4 worden opgeleid. Er zou meer behoefte zijn aan medewerkers op niveau 2 en 3. De cijfers voor de sectoren welzijn en maatschappelijke dienstverlening  en kinderopvang lijken inderdaad in die richting te wijzen. Ruim een derde geeft aan te veel kennis en vaardigheden te hebben voor de functie die men nu vervult. In de andere sectoren speelt dat minder sterk. In de jeugdzorg is het iets minder aan de orde, maar vindt toch ook nog 30% zich overgekwalificeerd.

De rapportages bevatten nog tal van andere zeer interessante cijfers. Ze zijn te vinden op: de website van Movisie 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten