Totaal aantal pageviews

dinsdag 4 januari 2011

Werkgeversvereniging in de jeugdzorg heet nu Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de nieuwe naam voor de ‘oude’ branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties: MOgroep Jeugdzorg. De nieuwe missie is een integraal antwoord voor opgroei- en opvoedproblemen en een toegankelijke jeugdzorg door goede samenwerking.
Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de jeugdzorg en treedt op als werkgeversorganisatie. Bijna alle organisaties die vallen onder de Wet op de jeugdzorg zijn lid. Jeugdzorg Nederland komt voort uit de brancheorganisatie MOgroep Jeugdzorg. De nieuwe missie is om kinderen en opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen te begeleiden zodat zij in de maatschappij participeren. Uitgangspunt is: één kind, één gezin, één plan.
SplitsingHet bestuur van de MOgroep heeft in september 2010 besloten om per 1 januari 2011 de drie brancheafdelingen – Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, Kinderopvang en Jeugdzorg – te verzelfstandigen. MOgroep Jeugdzorg gaat nu verder onder de naam Jeugdzorg Nederland.
JeugdzorgorganisatiesJeugdzorg Nederland verenigt alle jeugdzorgorganisaties die vallen onder de Wet op de jeugdzorg. Onder de leden zijn 61 organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, 15 Bureaus Jeugdzorg en 40 organisaties die de Jeugdzorg-cao volgen.
Bezoek de website eens. Hier vind je onder meer een column van de voorzitter, Hans Kamps. Hij spreekt zijn twijfel uit over de decentralisatie van de jeugdzorg (zie mijn artikel van 2 januari). Wat de landelijke overheid niet is gelukt – eerste en tweede lijn op elkaar afstemmen – mogen gemeenten nu gaan doen, met waarschijnlijk ook nog eens een forse korting op het budget er overheen.
Verder op de site een kennisbank jeugdzorg  die weliswaar niet helemaal toegankelijk is voor niet-leden, maar  toch voldoende interessant materiaal biedt. Voor meer informatie over de jeugdzorg zie ook het dossier jeugdzorg van het NJi.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten