Totaal aantal pageviews

dinsdag 14 december 2010

Phorza opgehevenDe ledenvergadering van Phorza, de beroepsvereniging voor sociaal-agogen (SPH'ers), heeft op 9 december besloten de vereniging formeel per 1 januari a.s. op te heffen. De vereniging slaagde er maar niet in, voldoende leden te krijgen. Men heeft nooit meer dan 750 leden gehad en bij die 750 waren er nauwelijks actieve leden. Daardoor moest het bestuur veel te veel zelf doen.

In 2008 studeerden er in Nederland exact 3001 sph-ers af. Dan is het toch wel triest te bedenken dat er van al die SPH'ers er maar 750 zijn die hun beroep belangrijk genoeg vinden om zich te organiseren. Want daar ben ik van overtuigd: wil je als beroepsgroep serieus genomen worden, dan zul je een landelijke spreekbuis moeten hebben, die zich, net als de NVMW, bezig houdt met profileren en kennisontwikkeling. Het verdwijnen van Phorza betekent kort door de bocht gezegd dat er nog wel opleidingen SPH bestaan, maar dat het beroep SPH nergens meer vertegenwoordigd wordt.

Voor de mensen die wel lid waren van Phorza wordt een mogelijkheid gecreĆ«erd om zich bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, platform Jeugd, aan te sluiten. De NVMW bekijkt nog of men ook een platform GGz en een platform Gehandicaptenzorg wil aanbieden. Immers, niet alle SPH'ers werken in de Jeugdzorg.

Vanuit AMM hadden we het afgelopen voorjaar een convenant gesloten met Phorza waarin we hadden afgesproken om onze afgestudeerden voordelig kennis te laten maken met Phorza. Daar is toen door best een redelijk aantal studenten positief op gereageerd. Ik neem aan dat zij door Phorza nog geinformeerd zullen worden, maar ik zal zelf ook navraag doen bij de NVMW wat er met hun proeflidmaatschap gebeurt. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen: SPH'ers, zorg dat je je laat horen via de NVMW!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten